12.03.15

Опитування колег, учнів, батьків щодо дистанційного навчання


У ЗОШ №11 було проведено опитування учнів, колег, громадськості  з питань застосування дистанційного навчання.  За результатами анкетування колег стало зрозумілим, що  ДН потрібно у середній школі.45% учителів виявили бажання користуватись уже створеними курсами для учнів з високим та достатнім рівнем знань (тобто використовувати їх для підготовки до олімпіад, конкурсів, ЗНО). 25%- викорористовували б їх на заняттях факультативу, ще 17% - на додаткових заняттях, 15% - на курсах за вибором.


Опитування колег ЗОШ №11 щодо потреби у ДН
Опитування учнів 7-11 класів щодо потреби у ДНЗа результатами опитування учнів стало відомо, що є значний запит на дистанційні курси, однак їх цікавлять ДК не тільки з української мови, а й з інших предметів. 
Результати опитування батьків щодо потреби у ДН


Анкетування батьків показало, що  прослідковується  тенденція до збільшення запиту на ДК серед учнів 8-11 класів. Зацікавленість у отриманні додаткових знань через ДК у 8 класу становить 10%, у 9 класі - 20%, у 10 класі - 25%,в  11 клас-45% опитаних.
Отже,  з проведеного опитування можна зробити висновок, що потреба у дистанційних курсах у середній школі є як серед учнів, так і батьків. Залишається небагато: створювати такі дистанційні курси, які б допомагали і вчителю на уроці, і учням, і батькам.   


1 коментар:

 1. Marketing online hay được gọi là marketing trực tuyến là một quá trình quảng báo các sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng thiết bị số để tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
  Thông qua đó giúp độ phủ sóng thương hiệu của doanh nghiệp được biết đến nhiều hơn và gia tăng doanh số bán hàng. Đặc biệt trong thời đại 4.0 và chuẩn bị lên 5.0 như hiện nay
  thì marketing online đang ngày càng được ưa chuộng. Vậy thì những vị trí nào đang được ưa chuộng hiện nay và với mức lương bao nhiêu, có phù hợp với những tiêu chí việc làm cuẩ bạn không? Đó có phải là vị trí nhân viên marketing, nhân viên seo, trưởng phòng marketing, nhân viên marketing online,
  nhân viên digital marketing, nhân viên chạy quảng cáo facebook... . Bạn đọc ngay tin tuyển dụng sau đây để có câu trả lời nhé tuyển dụng marketing online
  Ngoài ra, bạn tìm hiểu thêm tin việc làm tại Hà Nội, một trong những thành phố chiếm lượng nhu cầu tuyển dụng cao nhất cả nước hiện nay tại tuyển giám đốc marketing tại hà nội.

  ВідповістиВидалити