05.10.14

ІV Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”.

Управління освіти і науки, інформаційно-методичний центр міста Новограда-Волинського за підтримки та координації лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук узгодили з Міністерством освіти і науки України проведення 9-10 жовтня 2014 року в місті Новограді-Волинському ІV Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей “Мій особистісно зорієнтований урок”.
Проведення фестивалів з впровадження ОЗОН у навчально-виховний процес є результатом творчої співпраці освітян міста Новограда-Волинського з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук та організації роботи творчої групи вчителів міста під керівництвом кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України А.М.Фасолі.
Основна ідея зустрічі педагогів-новаторів: напрацювати конкретний матеріал, яким би міг скористатися учитель (теоретичні основи формування школяра як суб'єкта навчальної діяльності, практичні здобутки, адреси педагогічного досвіду тощо).
компетентнісного навчання: проблеми психологічної і фахової готовності”.Мета: окреслення кола проблем психологічної і фахової готовності вчителя до роботи в системі особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання та перспективних шляхів їх розв’язання; ознайомлення з практичним досвідом формування професійної компетентності педагога, стимулювання його творчого, інтелектуального, духовного розвитку; визначення подальших перспектив теорії й практики особистісно зорієнтованого і компетентнісного навчання.
http://youtu.be/UzoR5Y7oF5E

Ключові доповіді будуть розміщені для обговорення на сайті ozonlit.org та nv-imc.edukit.zt.ua.