Авторська майстерня ДН

 Авторська педагогічна майстерня добровільне об’єднання педагогів з високою творчою активністю, з власним баченням проблем освітнього процесу та шляхів їх розв’язання, з високими результатами власної педагогічної діяльності.
Запрошую на сайт: http://maisterniadista.ucoz.ru/
Програма авторської творчої майстерні вчителів української мови  та літератури розрахована на поглиблення знань з основи використання ІКТ, набутті умінь розробляти дистанційні курси, добирати інформаційно-змістовий матеріал для навчальних модулей.
Виконання завдань програми передбачає достатній рівень підготовки учителів.
Практична значущість: учасникам авторської майстерні надається можливість навчитися розробляти електронні навчальні курси, самостійно добирати теоретичий матеріал, практичні вправи, розробляти тести; формувати вміння навчати учнів дистанційно, використовуючи мережу Інтернет, соціальні сервіси.
Мета: розкриття концептуальних ідей, що лежать у працях  відомих вітчизняних та закордонних  науковців, розробників дистанційних курсів; практичне застосування  методичних посібників для розробки електронних курсів та вироблення власних методичних рекомендацій щодо інформаційного наповнення змісту курсів у системі 
Moodle.
Основні завдання:
-                     удосконалення професійної майстерності учителів української мови та літеартури;
-                     підвищення інтересу  учителів до використання нових форм, моделей навчання,  запропонувати їм ефективні шляхи творчої реалізації задумів;
-                     забезпечення умов щодо опанування учителями української мови та літератури психолого-педагогічних, методичних знань з теорії навчання і виховання, інформаційних технологій;          
Прогнозований результат: створення електронного дистанційного курсу з української мови для 8 класу; розробка програми до даного курсу; робочого зошита; блогу(веб-сторінки), методичних рекомендацій щодо змістового наповнення дистанційних курсів з української мови.
Форми роботи творчої педагогічної майстерні : круглі столи, семінари-практикуми, Інтернет-консультації, презентації, педагогічні виставки, педагогічні вітальні.

Відкриття педагогічної майстерні:  http://maisterniadista.ucoz.ru/news/distancijni_kursi/1-0-1

Фотозвіт про роботу авторської педмайстерні дистанційного навчання Шиліної Г.А. Місце проведення: Приазовська РСШ №1.