12.03.15

Опитування колег, учнів, батьків щодо дистанційного навчання


У ЗОШ №11 було проведено опитування учнів, колег, громадськості  з питань застосування дистанційного навчання.  За результатами анкетування колег стало зрозумілим, що  ДН потрібно у середній школі.45% учителів виявили бажання користуватись уже створеними курсами для учнів з високим та достатнім рівнем знань (тобто використовувати їх для підготовки до олімпіад, конкурсів, ЗНО). 25%- викорористовували б їх на заняттях факультативу, ще 17% - на додаткових заняттях, 15% - на курсах за вибором.


Опитування колег ЗОШ №11 щодо потреби у ДН
Опитування учнів 7-11 класів щодо потреби у ДНЗа результатами опитування учнів стало відомо, що є значний запит на дистанційні курси, однак їх цікавлять ДК не тільки з української мови, а й з інших предметів. 
Результати опитування батьків щодо потреби у ДН


Анкетування батьків показало, що  прослідковується  тенденція до збільшення запиту на ДК серед учнів 8-11 класів. Зацікавленість у отриманні додаткових знань через ДК у 8 класу становить 10%, у 9 класі - 20%, у 10 класі - 25%,в  11 клас-45% опитаних.
Отже,  з проведеного опитування можна зробити висновок, що потреба у дистанційних курсах у середній школі є як серед учнів, так і батьків. Залишається небагато: створювати такі дистанційні курси, які б допомагали і вчителю на уроці, і учням, і батькам.