Нормативні документи

Нормативні документи дистанційної освіти

 1. Постанова КМУ "Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки" від 7 грудня 2005 р. № 1153 
 2. Постанова Верховної Ради України "Про затвердження Завдань Нацiональної програми iнформатизацiї на 2006-2008 роки" № 3075-IV від 4 листопада 2005 р.
 3. Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України "Про стан і перспективи розвитку дистанційного навчання в Україні" від 23 червня 2005 р.
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2004 № 40 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання", м. Київ Постанова Кабінету міністрів України від 23 вересня 2003 р. № 1494 "Про затвердження Програми розвитку системи дистанційного навчання на 2004-2006 роки", м. Київ
 5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 липня 2000 № 293 "Про створення Українського центру дистанційної освіти", м.Київ
 6. "Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні" від 20 грудня 2000р.
 7. Указ Президента України "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" 31 липня 2000 року № 928/2000
 8. Закон України "Про Національну програму інформатизації" від 4 лютого 1998 року № 74/98-ВР 
 9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.04.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України № 660 від 01.06.2013 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 червня 2013 р. за № 910/23442
 11. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1518 від 30.10.2013р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389
 12.  Положення про сертифікацію навчального курсу  
 •   Центри дистанційної освіти в Україні

 1. Центр дистанційного навчання Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - http://cdn.nung.edu.ua/
 2. Інститут дистанційних технологій навчання (ІДТН) - http://el.kneu.edu.ua
 3. Український інститут технологій в освіті НТУУ «КПІ» (УІІТО)
 4. Український центр дистанційної освіти — udec.ntu-kpi.kiev.ua
 5. Українська система дистанційного навчання — www.udl.org.ua
 6. Центр дистанційного навчання світового банку — www.uapa-dlc.org.ua
 7. Проблемна лабораторія дистанційного навчання — dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle/
 8. Центр дистанційного навчання Української Академії державного управління — www.ado.edu.ua
 9. Дистанційне навчання Академії цивільного захисту України — www.edu-mns.org.ua
 10. Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні» — www.wiuu.edu.ua
 11. Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання Харківського технічного університету радіоелектроники (ХТУРЕ) — vdll.kture.kharkov.ua
 12. Дистанційне навчання у Львівському Національному Університеті «Львівська Політехніка» — www.idn.polynet.lviv.ua
 13. Центр електронної освіти НТУ «КПІ» — www.eec.ntu-kpi.kiev.ua
 14. Інститут заочної та дистанційної освіти Київський національний університет технологій та дизайну — dist.vtv.kiev.ua
 15. Лабораторія дистанційної освіти Сумський державний університет — dl.sumdu.edu.ua
 16. Центр дистанційного навчання Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки і права — www.cdo.com.ua
 17. Лабораторія дистанційного навчання Київський національний торгово-економічний університет — www.dist.knteu.kiev.ua
 18. Інститут заочної і дистанційної освіти Придніпровська державної академії будівництва і архітектури — izido.pgasa.dp.ua/do/1_1.html
 19. Сервер дистанційного навчання Київського Інституту - srv.kimi.kiev.ua/DISTANT/uindex.html
 20. Міжнародний дослідно-навчальний центр інформаційних технологій та систем — www.dlab.kiev.ua
 21. Центр програмної інженерії — www.ukrsoftpro.com.ua
 22. Центр Дистанційної Освіти ВНТУ — cde.vstu.edu.ua
 23. ЦДО «Интеллект» — intellect.dp.ua
 24. Центр дистанційного навчання МБЕРІФ — elearning.if.ua
 25. Дистанційне навчання. Сайт присвячений розвитку дистанційної освіти в Україні — www.distance-learning.com
 26. Інформація про системи видаленого навчання (Moodle) — moodle.ukma.kiev.ua
 27. Західноукраїнський ресурсний інтернет-портал дистанційної освіти — westukr.itgo.com
 28. Система дистанційного навчання за допомогою Інтернет — www.slc.kiev.ua
 29. Український Науковий Центр Розвитку Інформаційних Технологій (УкрНЦ РІТ) — www.training.itdev.org.ua
 30. Факультет дистанційного навчання Хмельницького національного університету -http://dn.tup.km.ua
 31. Регіональний науково-методичний центр дистанційного навчання НАПН України при Дніпропетровському національному університеті ім.О. Гончара- distance.dnu.edu.ua